• באנר

זהירות!!! אז בואו יחד נמנע את האסון הבא...

 
כתוצאה משימוש לא בטוח במטען למחשב נייד / טאבלט / סמארטפון , עלול להיגרם אסון ללא כל ידיעתכם...
 
הוראות בטיחות לשימוש נכון במטען:
 
מטענים:
 
יש לפעול ע"פ כללי הבטיחו הבאים בעת שימוש במטענים:
ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
אין לפתוח את המטען. במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
יש להרחיק את המטען מנוזלים. 
במקרה של ריח מוזר,רעשים שמקורם במטען , יש לנתקו מידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
המטען מיועד לשימוש בשטח נקי ממים בלבד ולא לשימוש בסביבה לחה.
אין לחתוך,לשבור ולעקם את כבל החשמל.
אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק,דליקה או התחשמלות. 
לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
יש להקפיד ולחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש 
תקע הזינה של המטען מהווה התקן ניתוק 
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל
 
< חזרה לעמוד קודם